MBT KRAKÓW – zdjęcia do pobrania

MBT-POLSKA.PL powstała by przybliżyć szerokiej publiczności praktyczne implikacje wyników badań z zakresu fizyki kwantowej i świadomości sformułowane przez Thomasa Campbella, fizyka NASA, jako ‘My Big TOE’ – poprzez wywiady zamieszczone na YouTube i Spotkanie ‘na żywo’ z Tom’em Campbell’em w Krakowie w dniach 30 czerwca i 1 lipca 2018 roku.

“Moją INTENCJĄ jest byś pozbył się wszelkich uprzedzeń i ograniczeń w znajdowaniu prawdy, by to, co prezentuję nie było kolejną warstwą wierzeń lub byś dotychczasową wiarę zastąpił nową. WOLNOŚĆ –duchowa, emocjonalna i wolność intelektualna umożliwiają doskonalenie. OTWARTY SCEPTYCYZM to podstawowe narzędzie do Twojego osobistego wzrostu i ewolucji.”
Thomas Campbell, autor My Big TOE

OUR PURPOSE is to serve for the MBT-KRAKÓW 2018 EVENT so You meet Tom Campbell in our beautiful Polish city of Kraków.

More on INTERNATIONAL MBT EVENTS here: http://www.mbtevents.com
and on Tom Campbell here: http://www.my-big-toe.com